Vår miljöpolicy

 

Vår verksamhet skall präglas av en hög grad av miljömedvetenhet där värdesättande av skönheten, mångfalden och reproduktionen i vår världs unika miljöer skall utgöra grunden.

Verksamheten ska ständigt förbättras för att minska belastning på hälsa* och miljö.

System, substanser och processer som sammanlänkar alla levande ting måste uppskattas, förstås och bevaras för att upprätthålla livet på jorden. Vi skall uppfylla de krav som ställs på ett företag med vår funktion, men beaktande av vår storlek och våra resurser och med god marginal uppfylla gällande hälsoskydds- och miljölagsstiftning.

Vi skall aktivt medverka till att våra leverantörer miljöanpassar sina produkter samt själva aktivt arbeta miljömedvetet.

Våra samarbetspartners skall uppmuntras till miljömedvetenhet och våra kunder skall uppmärksammas på miljövänliga alternativ när sådana kan erbjudas. 

Vad händer när produkten är förbrukad? Återvinning.

 

Samtliga fåtöljer, soffor och bord är helt återvinningsbara. Källsorteras i brännbart avfall, alternativt demonteras produkten i metall där metallfot förekommer. Bordsskivor och trästommar sorteras i träavfall.

Alla bäddprodukter är helt återvinningsbara och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

Totalsumma:
    Till kassan